دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
1397/06/06
به عنوان رييس اداره فناوري اطلاعات دانشكده مهندسي برق
1397/06/06
به عنوان مدير فرهنگي دانشكده مهندسي برق
1397/06/11
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.
بارگذاری چیدمان اولیه