گروه مهندسي مخابرات

 

آزمایشگاههای تحقیقاتی گروه مخابرات 

نام آزمایشگاه

نام سرپرست

آزمایشگاه شناسه و رمز

دکتر احمدیان

آزمایشگاه سیستم های طیف گسترده و مخابرات بیسیم

دکتر اردبیلی پور

آزمایشگاه مخابرات باند پهن و پردازش سیگنال

دکتر محامدپور

آزمایشگاه آموزشی تحقیقاتی شبیه سازی الکترومغناطیس

دکتر ابریشمیان

آزمایشگاه سنجش ترمینالهای سیار

دکتر علی اکبریان

آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری های نوین راداری

دکتر صادق زاده

آزمایشگاه مخابرات نوری

دکتر گرانپایه

آزمایشگاه سیستم های مخابراتی

دکتر آرش احمدی

آزمایشگاه نانوفوتونیک و نانواپتیک

دکتر پاکیزه

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/04/16
تعداد بازدید:
5348
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.